Tái cấu trúc công ty

Xu hướng tái cấu trúc công ty, mua bán sáp nhập doanh nghiệp chuyển nhương dự án đang diễn ra khá mạnh mẽ Việt Nam bởi đây là một trong các cách thức hiệu quả để nhanh chóng gia nhập thị trường.  Với đội ngũ chuyên viên tư vấn có chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và pháp lý, Mekong Counsel có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp trong suốt quá trình sáp nhập, hợp nhất thông qua các dịch vụ như sau :

  • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

- Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên hoặc hai thành viên trở lên) thành công ty cổ phần và ngược lại;

- Tư vấn chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại ;

- Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn.

  • Chia, tách doanh nghiệp

Các hình thức chia tách doanh nghiệp bao gồm:

- Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chia thành nhiều công ty cùng loại;

- Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tách để thành lập một hoặc một số công ty cùng loại.

  • Sáp nhập, hợp nhất (hay còn gọi là Mua bán sáp nhập – Mergers and Acquisitions)

- Kết nối các nhu cầu mua bán, sáp nhập. Mekong Counsel sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối nhu cầu mua bán, sáp nhâp doanh  nghiệp tại Việt Nam thông qua mối quan hệ với khách hàng của Mekong và các kênh kết nối chuyên nghiệp khác.

- Tư vấn chiến lược, hình thức mua bán, sáp nhập, thời điểm áp dụng, cách thức thông qua các quyết định mua bán sáp nhập để đạt được sự chấp thuận của các thành viên công ty, cổ đông… và đạt lợi ích tối ưu trong các thương vụ mua bán sáp nhập.

- Tư vấn phương thức định giá các thương vụ mua bán sáp nhập nhằm giúp các bên thuận lợi hơn khi thương lượng giá trị giao dịch của các thương vụ mua bán sáp nhập.

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế, tài chính, lao động, hải quan và các thủ tục hành chính khác trong các thương vụ mua bán doanh nghiệp nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và hài hòa lợi ích của doanh nghiệp.

Gửi yêu cầu tư vấn
  • Hotline Hotline: 02923 817 748
  • Email
  • A4-40, Đường số 4, Khu nhà ở Nam Long, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ
  • online Đang Online: 0 Tổng: 12482