Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư là một trong các dịch vụ chủ chốt của chúng tôi, hỗ trợ đắc lực cho các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, trong các giai đoạn triển khai và đưa dự án đi vào hoạt động. Dịch vụ tư vấn đầu tư của chúng tôi bao gồm:

Nghiên cứu, khảo sát thị trường đầu tư

Với sự am hiểu về thị trường khu vực, Mekong Counsel sẽ hỗ trợ nhà đầu tư thu thập dữ liệu về thị trường theo yêu cầu của nhà đầu tư; đánh giá phân tích các dữ liệu thu thập nhằm hỗ trợ cho các quyết định đầu tư của các nhà đầu tư. Dịch vụ này thật sự hữu ích cho các nhà đầu tư nước ngoài khi việc tiếp cận thông tin thị trường địa phương là một trở ngại đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Lập dự án đầu tư, phân tích đánh giá hiệu quả dự án đầu tư

Với sự am hiểu về thị trường khu vực, Mekong Counsel sẽ hỗ trợ nhà đầu tư thu thập dữ liệu về thị trường theo yêu cầu của nhà đầu tư; đánh giá phân tích các dữ liệu thu thập nhằm hỗ trợ cho các quyết định đầu tư của các nhà đầu tư. Dịch vụ này thật sự hữu ích cho các nhà đầu tư nước ngoài khi việc tiếp cận thông tin thị trường địa phương là một trở ngại đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Dự án đầu tư không chỉ giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ khả thi, hiệu quả của dự án mà còn là một trong những tài liệu cần thiết khi tiến hành thủ tục đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam.

Mekong Counsel sẽ hỗ trợ nhà đầu tư lập các dự án đầu tư theo quy định của Luật đầu tư; phân tích đánh giá hiệu quả của dự án, các phương án đầu tư để nhà đầu tư lựa chọn phương án tối ưu phù hợp với điều kiện và năng lực của nhà đầu tư.

Thực hiện các thủ tục đầu tư và sau đầu tư

Với dịch vụ này, Mekong Counsel sẽ :

  • Tư vấn cho các nhà đầu tư các quy định có liên quan đến lĩnh vực đầu tư, ngành nghề kinh doanh của nhà đầu tư đảm bảo nhà đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi, lợi ích tối ưu trong từng lĩnh vực đầu tư.
  • Hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện nhanh chóng thủ tục đăng ký/thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư và hoàn thiện các thủ tục sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo dự án đầu tư tuân thủ các quy định đầu tư và nhanh chóng được triển khai tại Việt Nam.
  • Mekong Counsel sẽ hỗ trợ nhà đầu tư lập các dự án đầu tư theo quy định của Luật đầu tư; phân tích đánh giá hiệu quả của dự án, các phương án đầu tư để nhà đầu tư lựa chọn phương án tối ưu phù hợp với điều kiện và năng lực của nhà đầu tư.

Chuyển giao / chuyển nhượng các Dự án khả thi đã nghiên cứu và tư vấn triển khai dự án.

Mekong Counsel có nguồn dữ liệu dự án kêu gọi đầu tư được xây dựng, tập hợp từ ý tưởng đầu tư của Mekong Counsel, khách hàng của Mekong Counsel và các dự án kêu gọi đầu tư của các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Một số dự án đã được Mekong Counsel tiến hành nghiên cứu thị trường, lập dự án đầu tư và phân tích tính khả thi.

Tùy theo yêu cầu của nhà đầu tư, Mekong Counsel sẽ triển khai nghiên cứu, phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả cho nhà đầu tư, tư vấn trọn gói từ giai đoạn tiến hành các thủ tục pháp lý, đến kế hoạch chi tiết triển khai và vận hành dự án.

Gửi yêu cầu tư vấn
  • Hotline Hotline: 02923 817 748
  • Email
  • A4-40, Đường số 4, Khu nhà ở Nam Long, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ
  • online Đang Online: 0 Tổng: 12482