Tư vấn doanh nghiệp

Các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp và hỗ trợ kinh doanh do Mekong Counsel cung cấp khá đa dạng, dưới đây là các dịch vụ cơ bản :

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

- Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức và quản lý doanh nghiệp, tên doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật ;

- Tư vấn soạn thảo các thỏa thuận giữa các bên, điều lệ công ty ;

- Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp ;

- Tư vấn các điều kiện kinh doanh tương ứng với ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực đầu tư của nhà đầu tư.

 • Dịch vụ thủ tục hành chính pháp lý

- Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của luật doanh nghiệp (thay đổi tên công ty, trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, thay đổi thành viên hoặc các cổ đông trong công ty, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp…

- Tư vấn và thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu, hải quan, tài chính, ngân hàng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy…

- Tư vấn và thực hiên thủ tục chào bán cổ phiếu ra công chúng, thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, phần vốn góp của các thành viên trong doanh nghiệp ;

- Các thủ tục hành chính và pháp lý khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

 • Dịch vụ thủ tục liên quan đến lao động 

- Xin cấp giấy phép lao động, visa và thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài ;

- Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động, nội quy, quy chế lao động, thoả ước lao động tập thể ;

- Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ lao động…

 • Dịch vụ tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Tư vấn về tổ chức bộ máy hoạt động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của các bộ phận ;

- Tư vấn thiết lập các thủ tục, quy trình tổ chức trong doanh nghiệp ;

- Tư vấn thể thức tiến hành cuộc họp và thông qua các quyết định, nghị quyết của doanh nghiệp ;

- Tư vấn thể thức bầu các vị trí quản lý doanh nghiệp ;

- Tư vấn các vấn đề liên quan khác.

 • Dịch vụ thư ký hành chính và thủ tục hành chính

- Cung cấp thư ký ghi chép biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên ;

- Tư vấn thủ tục chuẩn bị, triệu tập và triển khai cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên ;

- Soạn thảo các tài liệu nội bộ doanh nghiệp hỗ trợ cho Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình ;

- Tư vấn lưu trữ, bảo quản các tài liệu, hồ sơ.

 • Dịch vụ tư vấn thường xuyên

Dịch vụ tư vấn thường xuyên của Mekong Counsel đảm bảo cho doanh nghiệp luôn được cập nhật các quy định, thông tin mới nhất, được tư vấn kịp thời tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là chính sách có lợi cho doanh nghiệp. Dịch vụ này có thể thiết kế, điều chỉnh theo từng phạm vi phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp. Mekong Counsel cung cấp dịch vụ này cho doanh nghiệp dưới hình thức hợp đồng dịch vụ thường xuyên với phí dịch vụ cố định trong thời hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng do doanh nghiệp lựa chọn.

 • Tư vấn và thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

- Tư vấn các bước tiến hành giải thể doanh nghiệp ;

- Tư vấn các vấn đề tài chính, kế toán, thuế, lao động, hải quan… khi giải thể doanh nghiệp ;

- Tư vấn và soạn thảo hồ sơ liên quan đến thủ tục giải thể doanh nghiệp.

 

 

 

Gửi yêu cầu tư vấn
 • Hotline Hotline: 02923 817 748
 • Email
 • A4-40, Đường số 4, Khu nhà ở Nam Long, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ
 • online Đang Online: 0 Tổng: 14139